[Home]

Bezpečnost v informačních technologiích 2002/2003 - záznamy přednášek

Následující PDF soubory představují záznam přednášek z předmětu Bezpečnost v informačních technologiích, který byl otevřen na Katedře informatiky a výpočetní techniky ZČU v akademickém roce 2002/2003.

 1. Výchozí předpoklady. Zavedení terminologie. Klasické šifry, metody analýzy klasických šifer. (titulní stránka + 5 stran)
 2. Jednorázový klíč. Produkční šifry, SP-sítě, Feistelovská síť, DES. (6 stran)
 3. Použití blokových šifer. Vlastnosti algoritmu DES. IDEA. (4 strany)
 4. Další blokové šifry. Problém distribuce klíčů. Šifrování s veřejným klíčem. Algoritmus RSA, použití. (5 stran)
 5. Algoritmus RSA, implementace, útoky. Další metody šifrování veřejným klíčem. Autentizační protokoly. (4 strany)
 6. Transport klíče, dohadování klíče. Kerberos. Diffie-Hellmanův protokol. (5 stran)
 7. Digitální podpisy. Hashovací funkce (klíčované a neklíčované) a integrita dat. Útoky na hashovací funkce. Aplikace. (4 strany)
 8. Identifikace a autentizace uživatelů. (5 stran)
 9. Bezpečnost síťových služeb, prevence. (6 stran)
 10. Bezpečnost operačních systémů, případové studie. (5 stran)
 11. Firewally. (Zvaná přednáška.)
 12. Mechanismy ochrany v OS. Důvěryhodné systémy. (8 stran)
 13. Další vývoj. Patenty a standardy.

Lukáš Petrlík
<L.Petrlik -at- centrum dot cz>