[Home]

Základy softwarového inženýrství 2003/2004 - záznamy přednášek

V tomto PDF souboru najdete úplný záznam přednášek z předmětu Základy softwarového inženýrství z akademického roku 2003/2004. K přednáškám jsem vytvořil také titulní stránku.

V akademickém roce 2004/2005 jsem některé přednášky přepracoval; opravenou verzi zde zveřejním, jakmile na to budu mít čas.

Obsah přednášek:

 1. Úvod. Co je softwarové inženýrství. Proces vývoje softwaru.
 2. Modely softwarového procesu.
 3. Analýza domény. Získávání a specifikace požadavků.
 4. Terminologie a notace objektově orientované analýzy.
 5. UML: diagramy tříd a objektů, diagram komponent, diagram případů použití, diagram spolupráce, sekvenční a stavový diagram
 6. Objektově orientovaná analýza. Návrh architektury systému.
 7. Objektově orientovaný návrh a implementace. Návrhové vzory (design patterns).
 8. Strukturovaná analýza. Moderní strukturovaná analýza. Strukturovaný návrh. Vytváření modulů.
 9. Návrh uživatelského rozhraní. Architektonické styly. Implementace.
 10. Prototypování. Programátorský styl a dokumentace kódu. Optimalizace programu.
 11. Verifikace a validace. Testování jednotek.
 12. Integrační testování. Testování systému.
 13. Údržba softwarových systémů. Metriky. Práce v týmech. Konfigurační management. Etické a právní aspekty tvorby softwaru.

Lukáš Petrlík
<L.Petrlik -at- centrum dot cz>